Bình Định đầu tư hơn 21.274 tỷ đồng phát triển giao thông đến năm 2025

Bình Định đầu tư hơn 21.274 tỷ đồng phát triển giao thông đến năm 2025

Kinhtedothi - Tổng nhu cầu vốn để phát triển hạ tầng giao thông từ ngân sách tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 là 21.274 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh khoảng 16.367 tỷ đồng, nguồn vốn ODA hơn 2.267 tỷ đồng, nguồn sự nghiệp hơn 1.019 tỷ đồng và của các địa phương là 1.620 tỷ đồng.