Tây Hồ điều chỉnh nhiều dự án đầu tư công

Tây Hồ điều chỉnh nhiều dự án đầu tư công

Kintedothi – Ngày 15/4, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa VI nhằm quyết nghị một số nội dung nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển KT - XH trên địa bàn.