FDI năm 2022: Cú hích từ các dự án tỷ USD

FDI năm 2022: Cú hích từ các dự án tỷ USD

Kinhtedothi - Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2%. Vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh đều tăng so với năm 2020, đặc biệt vốn điều chỉnh tăng mạnh tới 40,5%. Dù còn nhiều khó khăn song hoàn toàn có thể kỳ vọng vốn đầu tư ngoại tiếp tục tăng trưởng năm 2022.