Bài toán của du lịch Đông Nam Á

Bài toán của du lịch Đông Nam Á

Kinhtedothi - Hơn 2 năm gián đoạn du lịch vì đại dịch dường như đã trở thành cơ hội hiếm có để nhiều chính phủ ở Đông Nam Á suy tính lại về ngành công nghiệp không khói, nhằm hướng tới một tương lai phát triển bền vững hơn. Nhưng thực tế đang chỉ ra những thách thức không nhỏ.