Đà Nẵng thí điểm 15 mô hình du lịch nông thôn

Đà Nẵng thí điểm 15 mô hình du lịch nông thôn

Kinhtedothi- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2025.
Đưa du lịch nông thôn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới

Đưa du lịch nông thôn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8356/VPCP-KGVX ngày 15/11/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về kiến nghị xây dựng Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Chuyển đổi số - giải pháp để du lịch nông thôn “cất cánh”

Chuyển đổi số - giải pháp để du lịch nông thôn “cất cánh”

Kinhtedothi - Phát triển du lịch nông thôn trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được xác định là một trong những động lực đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường.