Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại Hà Nội tăng mạnh

Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại Hà Nội tăng mạnh

Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 4, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đạt 2.250 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 2,1% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Đây là mức tăng khá cao so với thời điểm cuối tháng 2, tín dụng chỉ tăng 0,6% và đến 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,7% so với năm 2021.