Tạo hành lang pháp lý Sandbox cho Fintech

Tạo hành lang pháp lý Sandbox cho Fintech

Kinhtedothi - Ngân hành Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.