Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm

Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm

Kinhtedothi - Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng đối với tất cả các phương tiện.
Xác lập vai trò Thủ đô trong quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng

Xác lập vai trò Thủ đô trong quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng

Kinhtedothi – “Theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030, để phát triển tổng thể, hữu cơ thành một thể thống nhất các vùng nêu trên cần xác lập vai trò Thủ đô trong quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, liên kết các tỉnh trong vùng…” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm đề xuất.
Quản lý phim trên mạng: Tăng cường hậu kiểm

Quản lý phim trên mạng: Tăng cường hậu kiểm

Kinhtedothi - Tại Hội nghị góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng, cần có quy định tăng cường hậu kiểm phim trên mạng.
Hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Kinhtedothi - Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; khắc phục những vướng mắc, bất cập...
Sửa đổi, bổ sung nghị quyết về phân loại đô thị

Sửa đổi, bổ sung nghị quyết về phân loại đô thị

Kinhtedothi - Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ này đã xây dựng xong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/20216/UBTVQH13 về phân loại đô thị và đang đẩy nhanh việc lấy ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương có liên quan nhằm sớm hoàn thiện chuyển hồ sơ chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định và chính thức trình Chính phủ.
Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Phải tốt hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn

Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Phải tốt hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn

Kinhtedothi - Ngay khi Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung xây dựng nghị định để làm cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện theo mô hình mới.