Thu ngân sách 10 tháng năm 2020 đạt 75,2% dự toán

Thu ngân sách 10 tháng năm 2020 đạt 75,2% dự toán

Kinhtedothi - Báo cáo công tác tháng 10/2020, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 10 tháng năm 2020, tổng thu NSNN đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 81,2% dự toán).
Tăng công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Tăng công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Kinhtedothi - Tiếp tục xác định phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ trọng tâm, trong 6 tháng đầu năm 2019, TP Hà Nội đã kiên quyết xử lý các sai phạm, đồng thời chủ động các giải pháp để phòng ngừa hiệu quả.