Sắp áp dụng phương thức mới trong chuyển nhượng vốn Nhà nước

Sắp áp dụng phương thức mới trong chuyển nhượng vốn Nhà nước

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 3/6/2019, tạo hành lang pháp lý để sớm đưa phương thức này áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.