Tiền ảo đứng trước những "chế tài" mới

Tiền ảo đứng trước những "chế tài" mới

Nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể phát sinh từ đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo), một số tổ chức, quốc gia tiếp tục lên tiếng về cách “ứng xử” với loại tiền này.