Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát

Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát

Kinhtedothi – Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2017 của Hà Nội đạt được kết quả toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư tăng cao hơn so cùng kỳ; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển.