11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI

11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI

Kinhtedothi - Tính đến ngày 20/11/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4% so với 10 tháng và tăng 10,3% so với 9 tháng.