6 tháng đầu năm 2021 vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 15,3 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2021 vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 15,3 tỷ USD

Kinhtedothi - Tính đến ngày 20/6/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 15,27 tỷ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 9,24 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.