Cán bộ gần dân, sát cơ sở hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ gần dân, sát cơ sở hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết, cấp bách làm trọng tâm, trọng điểm để tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo.