Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Còn nhiều việc phải làm

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Còn nhiều việc phải làm

Kinhtedothi - Tiếp tục phân loại, tháo gỡ khó khăn, cấp tối đa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) cho các trường hợp đủ điều kiện, với những vướng mắc “bất khả kháng” mới dừng ở kê khai để quản lý.
Tháo “nút thắt” cho mục tiêu chung

Tháo “nút thắt” cho mục tiêu chung

Kinhtedothi - Hà Nội hiện đang bị mang tiếng là một trong những địa phương có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) thấp của cả nước.