Bài 2: Giá bất động sản cao kìm hãm phát triển đất nước

Bài 2: Giá bất động sản cao kìm hãm phát triển đất nước

Kinhtedothi - Giá BĐS tăng tạo cơ hội tăng nguồn thu vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) nhưng đừng để “lợi bất cập hại”. Phát triển giao thông, khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà ở người dân, nhu cầu hạ tầng xã hội… sẽ bế tắc khi giá BĐS quá cao.