Chính phủ ban hành quy định mới về định giá đất

Chính phủ ban hành quy định mới về định giá đất

Kinhtedothi - Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Tăng hệ số điều chỉnh giá đất: Hài hòa lợi ích giữa các chủ thể

Tăng hệ số điều chỉnh giá đất: Hài hòa lợi ích giữa các chủ thể

Có ý kiến lo ngại quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 của Hà Nội sẽ làm tăng giá nhà ở. Nhưng phần lớn cho rằng đây không phải nguyên nhân chính. Ngược lại quyết định này sẽ mang lại sự hài hòa lợi ích giữa các chủ thể của thị trường bất động sản (BĐS).
Rà soát hoàn thiện quy định về phương pháp xác định giá đất

Rà soát hoàn thiện quy định về phương pháp xác định giá đất

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 327/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất.
Nguyên tắc định giá đất có thể gây rủi ro pháp lý

Nguyên tắc định giá đất có thể gây rủi ro pháp lý

Kinhtedothi – Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã hết hạn, rất nhiều ý kiến góng góp tích cực được đưa ra, nhưg bên cạnh đó cũng còn không ít những băn khoăn, lo ngại.
Thay đổi cách tính giá đất, bảng giá đất

Thay đổi cách tính giá đất, bảng giá đất

Kinhtedothi - Tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, cơ quan soạn thảo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến cách tính giá đất, bảng giá đất.
Giải pháp nào xác định giá đất sát giá thị trường?

Giải pháp nào xác định giá đất sát giá thị trường?

Kinhtedothi - Trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những chính sách được quan tâm là về chính sách tài chính, giá đất. Vậy, giải pháp nào để xác định giá đất sát giá thực tế, sát giá thị trường?