Doanh nghiệp mong thông hành “từ vùng đỏ, đến vùng xanh”

Doanh nghiệp mong thông hành “từ vùng đỏ, đến vùng xanh”

Kinhtedothi - Biện pháp mạnh áp dụng phòng chống dịch là cần thiết, nhưng rất cần sự linh hoạt. Việc quy định cấp giấy phép đi đường mới dù có hướng dẫn, song doanh nghiệp mong cụ thể, thủ tục thực hiện nhanh, thuận tiện cho đối tượng được cấp giấy... Đặc biệt, việc thông hành từ vùng đỏ - cam - xanh và ngược lại để vận chuyển các hàng nhu yếu phẩm, thiết thực, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp nằm trong diện ưu tiên.