Không để “có tiền không tiêu được”

Không để “có tiền không tiêu được”

Kinhtedothi - Đã hết quý III/2022 nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt 50% kế hoạch, trong đó, giải ngân vốn vay nước ngoài (ODA), vay ưu đãi nước ngoài mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao.
Không để nguồn vốn “treo”

Không để nguồn vốn “treo”

Kinhtedothi - Không phải không có tiền, mà có tiền nhưng không tiêu được, đó là thực trạng giải ngân vốn đầu tư công liên tục được nhắc đến.
Thủ tướng phân công 6 tổ công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng phân công 6 tổ công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công

Kinhtedothi - Để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tại Công văn số 727/TTg-KTTH ngày 16/8/2022, Thủ tướng Chính phủ phân công 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, ngành, địa phương.
Vốn chờ dự án

Vốn chờ dự án

Kinhtedothi-Tại phiên họp họp thứ 14, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn (đợt 3) là hơn 100.000 tỷ đồng. Như vậy, số vốn còn lại, Chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là hơn 355.000 tỷ đồng.