Hà Nội: 5 giải pháp đầu tư, phát triển nhà ở xã hội

Hà Nội: 5 giải pháp đầu tư, phát triển nhà ở xã hội

Kinhtedothi - Nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, gắn với phát triển, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, vẫn cần cơ quan chức năng gỡ vướng mắc để thu hút doanh nghiệp và tạo lập quỹ nhà ở...