Đổi mới công tác cán bộ đi đôi kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Đổi mới công tác cán bộ đi đôi kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 71 điểm cầu trên cả nước nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2019.