ĐB Quốc hội: Ai sẽ chịu trách nhiệm về tồn tại, thất thoát, lãng phí?

ĐB Quốc hội: Ai sẽ chịu trách nhiệm về tồn tại, thất thoát, lãng phí?

Kinhtedothi-Chiều 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo các đại biểu, vấn đề quan trọng đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất, lãng phí và giải pháp xử lý?