Hà Nội: Giám sát việc thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Giám sát việc thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội

Kinhtedothi-Mục tiêu của đợt giám sát là đánh giá việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội; những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ. Qua đó, giúp đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.
Hội Nông dân TP: Bám chỉ tiêu, tăng giám sát trong thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU

Hội Nông dân TP: Bám chỉ tiêu, tăng giám sát trong thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU

Kinhtedothi-Ghi nhận kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị Hội Nông dân TP Hà Nội xây dựng kế hoạch có những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU hiệu quả hơn, trong đó bám sát các chỉ tiêu trong Chương trình, tăng kiểm tra giám sát...
Hà Nội: Bắt đầu giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội: Bắt đầu giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kinhtedothi-Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, đây là nội dung giám sát rất thiết thực, khó và rộng, nên đợt giám sát phải được thực hiện bài bản, thực chất; báo cáo phải nhận diện rõ vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí.
Hà Nội: Chuẩn bị giám sát Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Hà Nội: Chuẩn bị giám sát Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Kinhtedothi-Mục đích của việc giám sát là đánh giá tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của Thành ủy.
Hà Nội: Giám sát công tác đầu tư chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

Hà Nội: Giám sát công tác đầu tư chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

Kinhtedothi-Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện giám sát các nội dung: Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Hà Nội.