TP Hồ Chí Minh: Giảm thủ tục, ngăn ngừa phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu

TP Hồ Chí Minh: Giảm thủ tục, ngăn ngừa phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Nội vụ trong năm 2018 tập trung tham mưu việc nâng cao chất lượng bộ máy hành chính TP; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn gắn với đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ tốt hơn các nhu cầu của tổ chức, DN và người dân trên địa bàn TP.
Quận Thanh Xuân xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại

Quận Thanh Xuân xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại

Kinhtedothi - Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Đặc biệt là việc xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, xuất phát từ trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ đi đôi với đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại.