Rà soát, sửa đổi giảm tuổi nghỉ hưu cho một số trường hợp

Rà soát, sửa đổi giảm tuổi nghỉ hưu cho một số trường hợp

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm cơ sở xét điều kiện về tuổi nghỉ hưu của người lao động.