Hà Nội: Tái cơ cấu các ngành kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Hà Nội: Tái cơ cấu các ngành kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Kinhtedothi – Để đạt mục tiêu mức tăng GRDP của TP Hà Nội bằng khoảng 1,3 lần so với bình quân chung cả nước, TP sễ đẩy mạnh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu các ngành kinh tế, khuyến khích các cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Giao ban công tác HĐND các cấp quý I: Khẳng định sự đổi mới của hoạt động HĐND nửa nhiệm kỳ

Giao ban công tác HĐND các cấp quý I: Khẳng định sự đổi mới của hoạt động HĐND nửa nhiệm kỳ

Kinhtedothi - Ngày 23/3, Thường trực HĐND TP đã giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 của HĐND các cấp TP Hà Nội. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, ĐB HĐND TP, lãnh đạo HĐND các quận, huyện, thị xã…
Thường trực HĐND TP giao ban công tác quý I hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND TP giao ban công tác quý I hoạt động HĐND các cấp

Kinhtedothi - Ngày 23/3, Thường trực HĐND TP đã giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 của HĐND các cấp TP Hà Nội. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, ĐB HĐND TP, lãnh đạo HĐND các quận, huyện, thị xã…