Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan TP có giao diện mới

Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan TP có giao diện mới

Kinhtedothi-Tính đến ngày 14/6/2022, Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội có 6.347.023 lượt truy cập, trung bình hằng tháng đạt 46.500 lượt. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Biên tập đã đăng tải 93 tin bài của 15 chuyên mục; trung bình mỗi tháng đăng 15 tin, bài.
Chính thức ra mắt Windows 11

Chính thức ra mắt Windows 11

Kinhtedothi - Trọng tâm lớn của Windows 11 là đơn giản hóa giao diện người dùng Windows. Hệ điều hành này cũng sẽ hỗ trợ chạy các ứng dụng Android native.