Phúc Thọ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo- tiền đề phát triển toàn diện

Phúc Thọ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo- tiền đề phát triển toàn diện

Kinhtedothi - Được biết đến là một miền quê hiếu học, trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) luôn được huyện Phúc Thọ quan tâm, đầu tư. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được địa phương xác định là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của huyện thời kỳ đổi mới.