Diễn đàn “Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học”

Diễn đàn “Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học”

Kinhtedothi - Ngày 21/10/2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Dự án “Thúc đẩy hợp tác trường Đại học - Doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ” (BUILD-IT) tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học”.
9 nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 – 2022

9 nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 – 2022

Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-20221. Theo đó, năm học này, các cơ sở giáo dục đại học sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cụ thể.
Đóng cửa các trường kém chất lượng

Đóng cửa các trường kém chất lượng

Kinhtedothi - Chất lượng giáo dục đại học (ĐH) phải được cải thiện ngay từ khâu đầu vào khi tuyển sinh. Các trường ĐH phải công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng.
Hệ thống giáo dục đại học: Cần xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản

Hệ thống giáo dục đại học: Cần xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản

Kinhtedothi - Xây dựng hệ thống giáo dục đại học (ĐH) mang đẳng cấp thế giới, bỏ cơ chế bộ chủ quản là những vấn đề được các chuyên gia đặt ra tại Hội thảo Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, diễn ra ngày 12/6.
Gỡ nút thắt để giáo dục đại học phát triển

Gỡ nút thắt để giáo dục đại học phát triển

Kinhtedothi - Ngày 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH). Các ý kiến đóng góp tập trung nhấn mạnh đến việc các quy định phải tạo hành lang pháp lý cho GDĐH, hướng đến mục tiêu quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.