Hà Nội: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên

Hà Nội: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, giai đoạn 2022-2030.
Quận Ba Đình: Nỗ lực xây dựng “trường học hạnh phúc, an toàn”

Quận Ba Đình: Nỗ lực xây dựng “trường học hạnh phúc, an toàn”

Kinhtedothi - Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận, thông tin tại tọa đàm “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với ngành GD&ĐT” giúp các thầy cô và nhà trường xử lý tốt hơn những khó khăn trong quá trình giáo dục học sinh. Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo mục tiêu xây dựng “trường học hạnh phúc, an toàn”.
Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đột phá từ chuyển đổi số

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đột phá từ chuyển đổi số

Kinhtedothi - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đột phá từ chuyển đổi số vào công tác PBGDPL đã từng bước được chú trọng triển khai và đạt được kết quả bước đầu.