​Giải pháp cấp bách giảm tai nạn tại đường ngang qua đường sắt

​Giải pháp cấp bách giảm tai nạn tại đường ngang qua đường sắt

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua về các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt.