13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
Các bộ, ngành phải là “kiến trúc sư trưởng” trong cải cách thể chế

Các bộ, ngành phải là “kiến trúc sư trưởng” trong cải cách thể chế

Kinhtedothi - Đại biểu Vũ Tiến Lộc cho rằng, cải cách thể chế là động lực cho phát triển. Để đạt được thành tựu lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, ngành phải thực sự là “kiến trúc sư trưởng” trong cải cách thể chế ở từng lĩnh vực trong thời gian tới.
Sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép

Sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép

Kinhtedothi - Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.