Kỹ lưỡng trong giới thiệu người ứng cử

Kỹ lưỡng trong giới thiệu người ứng cử

Kinhtedothi - Theo quy định, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong quy trình này, yêu cầu giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực được đặc biệt nhấn mạnh.