Hội Luật gia Hà Nội giới thiệu ông Vũ Hồng Dương ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Hội Luật gia Hà Nội giới thiệu ông Vũ Hồng Dương ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Kinhtedothi - Hội Luật gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giới thiệu Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội Vũ Hồng Dương (Hội viên Hội Luật gia Hà Nội, hiện đang sinh hoạt Hội tại Chi hội Luật gia Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội) ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII của Đảng

Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII của Đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Trong đó, xem xét giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tái cử và tham gia lần đầu khóa XIII, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, cùng một số nội dung quan trọng khác.