Doanh nghiệp Hà Nội mong muốn gói hỗ trợ được triển khai kịp thời

Doanh nghiệp Hà Nội mong muốn gói hỗ trợ được triển khai kịp thời

Kinhtedothi- Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp và tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp Hà Nội mong muốn gói hỗ trợ lần 2 về hoãn, giãn, miễn giảm các loại thuế phí do Bộ Kế hoạch-Đầu tư đang xây dựng sẽ được triển khai kịp thời và nhanh nhất cho DN.