Khẳng định bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Khẳng định bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Kinhtedothi - Xuân năm nay, chúng ta kỷ niệm 90 năm ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Để có một cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng luôn thể hiện bản lĩnh của mình trong lãnh đạo, soi sáng con đường cách mạng đã kiên định, lựa chọn.