Để Hà Nội đi đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Để Hà Nội đi đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Kinhtedothi - Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Hà Nội đến năm 2030 là bước đột phá quan trọng trong giai đoạn tới, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh.