Nhiều cầu to, đường lớn phục vụ người dân

Nhiều cầu to, đường lớn phục vụ người dân

Kinhtedothi - Ngay sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, hàng loạt dự án giao thông lớn đã được triển khai nhằm kết nối trung tâm. Đến nay, hệ thống giao thông đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.
Sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới

Sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, phải tạo không gian phát triển mới với tư duy mới, tạo giá trị mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân...