HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua nhiều quyết sách quan trọng

HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Kinhtedothi - Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ thông qua 11 tờ trình, trong đó nhiều người quan tâm đến tờ trình về điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND TP.