Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Kinhtedothi - Ngày 9/11/1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà được ban hành. Chính vì vậy mà ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau gọi tắt là Ngày Pháp luật).