Chuyển đổi số, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến hộ chiếu

Chuyển đổi số, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến hộ chiếu

Kinhtedothi - Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Trong đó, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý liên quan đến hộ chiếu.