Giải mã điểm ngập úng tại Hà Nội

Giải mã điểm ngập úng tại Hà Nội

Kinhtedothi – Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, năm 2022, Hà Nội vẫn còn 11 điểm trọng yếu về ngập úng. Trong đó, lưu vực sông Tô Lịch 8 điểm, sông Cầu Bây 2 điểm, sông Nhuệ 1 điểm.