Hà Nội: Gần 280.000 người được nhận tiền hỗ trợ chính sách đặc thù, hoàn thành 92,9%

Hà Nội: Gần 280.000 người được nhận tiền hỗ trợ chính sách đặc thù, hoàn thành 92,9%

Kinhtedothi – Toàn TP Hà Nội đã có trên 1,8 triệu lượt người dân bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ gần 670 tỷ đồng. Riêng chính sách đặc thù của TP Hà Nội, có 279.665 người thuộc 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ 279,665 tỷ đồng; TP Hà Nội đã hoàn thành 92,9% so với số lượng dự kiến.
Hà Nội bổ sung chính sách đặc thù hỗ trợ 10 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội bổ sung chính sách đặc thù hỗ trợ 10 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội đã bổ sung chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. TP Hà Nội cũng bổ sung 500 tỷ đồng để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi phát triển kinh tế.
Hà Nội hỗ trợ gần 86 tỷ đồng cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Hà Nội hỗ trợ gần 86 tỷ đồng cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Kinhtedothi – Các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,45 triệu lao động số tiền 85,88 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ các cấp; các quận, huyện đã hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trị giá gần 26 tỷ đồng.
Hà Nội hỗ trợ gần 69 tỷ đồng và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

Hà Nội hỗ trợ gần 69 tỷ đồng và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

Kinhtedothi – Hà Nội đã có 1.450.018 người lao động (NLĐ) gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 3642/QĐ-UBND. Bên cạnh đó, nhiều người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm kịp thời để vượt qua đại dịch.