Hà Nội đã cơ bản không còn hộ nghèo

Hà Nội đã cơ bản không còn hộ nghèo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng Thủ đô Hà Nội và các ban ngành, đoàn thể cũng như chính quyền các cấp đã nỗ lực thực hiện thực hiện những giải pháp để đạt mục tiêu. Theo đó, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; đến cuối năm 2020, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.
Đến cuối năm 2020: Cả nước giảm còn 2,75% hộ nghèo

Đến cuối năm 2020: Cả nước giảm còn 2,75% hộ nghèo

Kinhtedothi – Trong 10 năm, cả nước đã có hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin và các dịch vụ văn hóa.