Điểm tựa nào cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo?

Điểm tựa nào cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo?

Kinhtedothi - Với DN, việc thiếu thông tin chính sách, các hình thức hỗ trợ của Nhà nước về đổi mới sáng tạo là một rào cản. Vậy cơ chế nào để hỗ trợ DN thực hiện đổi mới sáng tạo có hiệu quả?