Con đường ngắn nhất để hàng Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Con đường ngắn nhất để hàng Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Kinhtedothi - Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là con đường nhanh nhất để DN Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi Nhà nước cần đẩy mạnh hỗ trợ DN tiếp cận vốn vay, xây dựng mối kết nối qua đó hình thành chuỗi cung ứng.