Hà Nội thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinhtedothi – Ngày 9/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.