AmCham Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy vì một Việt Nam bền vững

AmCham Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy vì một Việt Nam bền vững

Kinhtedothi - AmCham Việt Nam mong muốn được hợp tác với Chính phủ Việt Nam để giải quyết các thách thức và xây dựng một môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp xanh.