Sớm hiện thực hóa mục tiêu phân loại rác tại nguồn

Sớm hiện thực hóa mục tiêu phân loại rác tại nguồn

Kinhtedothi – Thông qua dự án “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải tại Việt Nam”, phường Hàng Đào đã tổ chức thành công thí điểm Chương trình giảm rác thải nhựa giá trị thấp - tiến tới hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn.